• +32 494 56 18 00
  • info@brigittemortier.be

Loopbaanbegeleiding

Nood aan coaching bij deze thema’s?

Preventie van of reïntegratie na burn-out

Uitklaren van levensmissie, talenten en drijfveren.

Optimaliseren van werk/privé-tijdsverdeling , omgaan met energiegevers en -‘vreters’

Zicht krijgen op hulpbronnen en valkuilen, uitklaren van passend(er) werk

Een antwoord vonden op : ‘blijven, veranderen of weggaan op het werk?’

Uitklaren van noodzakelijke en gewenste aanpassingen op het werk

In dialoog gaan met de werkgever bij terugkeer

Werkhervatting organiseren en (eventueel) aspiraties bijstellen

Opstellen van een actieplan tot re-integratie en deze bijstellen waar nodig

Loopbaan & werk

Ondersteuning bij het nemen van loopbaankeuzes en -beslissingen

Het ontdekken, ontwikkelen en versterken van loopbaancompetenties

Inzetbaarheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt verhogen

Groeien als ondernemer

Ontdekken, ontwikkelen en versterken van ondernemerscompetenties

Inzicht krijgen in het eigen functioneren in de rol en verantwoordelijkheden als ondernemer (kwaliteiten, motieven, informatie en emotionele steun vanuit het netwerk…)

Detectie van ondernemersvraagstukken

Uitgezonderd opstellen ondernemingsplannen.

 

De Vlaamse overheid moedigt loopbaanbegeleiding aan : met VDAB-loopbaancheques kan u op een voordelige manier een career coach raadplegen.

In samenwerking met  ITINERA  kan je bij mij gebruik maken van VDAB Loopbaancheques !

Loopbaancheque_label
Logo Facebook_Tekengebied 1