• +32 494 56 18 00
  • info@brigittemortier.be

Insights Practitioner

Al van jongs af aan ben ik geboeid door mensen. Wat drijft hen om op een bepaalde manier te handelen? Waarom klikt het beter met de ene en minder met de andere persoon ?

Toen ik de Insights Discovery ontdekte was ik aangenaam verrast dat deze methode mijn psychologische voorkeuren zo accuraat, uitgebreid en verhelderend in kaart bracht. Vandaar mijn drijfveer om gecertificeerd Insights Practitioner te worden.

Het systeem is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung. Dankzij eeunieke kleurentaal krijg je meer zelfinzicht en kan je jouw effectieve communicatie bevorderen. Daarnaast is het model ook zeer bruikbaar om de dynamiek in teams in kaart te brengen en te verbeteren.

Het model maakt gebruik van een eenvoudige kleurentaal waarbij kleuren rood, geel, blauw en groen verschillende psychologische voorkeuren representeren uitgedrukt in vier kleurenkwadranten.

Vurig RoodStralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw

Elk individu bezit – in verschillende proporties – alle vier deze kleuren in zijn of haar persoonlijkheidDeze proporties bepalen iemands unieke manier van denkenhandelenwerken en communiceren.

Jouw profiel wordt gemeten aan de hand van een online vragenlijst. De antwoorden resulteren in een uniek persoonlijk profiel van tenminste 20 bladzijden, waarin de individuele kwaliteiten en ontwikkelingspunten in kaart worden gebracht. In het basishoofdstuk komen volgende punten aan bod: persoonlijke stijl en aanpak, belangrijkste sterke en zwakke punten, waarde voor het team, communicatiestijl, mogelijke blinde vlekken, tegengestelde type en suggesties voor ontwikkeling.
De informatie uit het basishoofdstuk kan worden uitgebreid met aanvullende Discovery® hoofdstukken, waarin specifieke ontwikkelingsterreinen aan bod komen.

Dit alles maakt het Insights Discovery® Profiel tot een boeiend instrument, dat aan de ene kant uitdaagt te stretchen op minder ontwikkelde kanten, en aan de andere kant stimuleert te groeien in het bewust inzetten van jouw kwaliteiten.

Neem contact op
insights-logo